(104 reviews)
4.7/5

Ratten

Last van ratten?

In Nederland komt zowel de bruine rat als de zwarte rat voor. De bruine rat leeft vooral onder gebouwen, in rioleringen, langs de sloot en op andere vochtige plaatsen. Deze zien we wat vaker dan de zwarte rat, die vooral op droge plekken leeft, hoog in gebouwen en op schepen.

Ratten zijn slimme knaagdieren die al eeuwen voor overlast zorgen. Van het veroorzaken van kortsluiting en het aantasten van voorraden tot het overbrengen van ziekten. Gelukkig zijn er oplossingen die ook slim zijn om rattenoverlast te bestrijden én te voorkomen

Voorkom schade en gezondheidsrisico’s

Ratten kunnen heel wat schade toebrengen in uw bedrijf of woning. Naast knaagschade aan kabels, voedsel en voorraad, zorgen ze ook voor financiële schade en reputatieschade.

Ook vormen ratten een risico voor onze gezondheid en voedselveiligheid. Zowel de zwarte rat, als de bruine rat verspreiden bacteriën en ziekten zoals de Salmonella bacterie en de ziekte van Weil. Ze kunnen dit overdragen door:

 • menselijk contact met uitwerpselen, urine en haren
 • te knagen aan voedsel of te drinken uit ons drinkwater
 • indirect via huisdieren of insecten
 • mensen te bijten

Het zijn vaak erg nieuwsgierige dieren die steeds op zoek zijn naar een warme schuilplaats of voedsel. Dit vinden ze vaak op plaatsen waar mensen aanwezig zijn. Tijdens hun zoektocht naar voedsel, komen ze uw bedrijf of huis binnen via kleine openingen (vanaf 20 mm). Ratten die in de juiste omstandigheden leven, kunnen voor meer dan 1.000 nakomelingen per jaar zorgen.

Preventie en duurame oplossingen

Het is noodzakelijk dat u direct ingrijpt als er ratten in uw gebouw of woning zijn. Door op tijd actie te ondernemen kunnen heel wat problemen voorkomen worden. Onze specialisten proberen daarom zoveel mogelijk preventief te werk te gaan. Indien er problemen zijn, passen we zoveel mogelijk duurzame oplossingen toe die niet schadelijk zijn voor mens en milieu.

Ratten in openbare ruimte

Welke ratten hebben we in Nederland?

In Nederland leven heel verschillende soorten ratten. De meest voorkomende ratten in bedrijven en huizen zijn:

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Gratis - Vrijblijvend offerteaanvraag - Step 1 of 2
Meerkeuze
Naam

Bruine rat

De huismuis is een vindingrijk, nieuwsgierig en kieskeurig knaagdier dat zich moeilijk laat vangen. Zoals zijn naam al prijsgeeft, leeft de huismuis graag binnenshuis. De huismuis verdraagt de kou niet goed. Ze komen bedrijven binnen via o.a. openingen onder deuren, spleten of kieren in muren of via dakpannen.

0
Gram
voedsel
0
Worpen
per jaar
0
CM
formaat
0
Jongen
per worp
0
Gram
gewicht
NEST

De huismuis is een uitstekende klimmer en bouwt zijn nest boven plafonds. Toch wordt hij het meest gevonden in keukens of opslagplaatsen voor voeding. Het nest wordt in de onmiddellijke omgeving van de voedingsbron gemaakt, de muizen verplaatsen zich dan ook altijd beperkt: in een straal van 10m rond het nest.

VOESEL

De huismuis is een nachtdier en gaat ’s nachts op zoek naar voedsel en nestmateriaal. Hij is een alleseter, maar verkiest plantaardige producten zoals peulvruchten of noten. Ze moeten 3 gram voedsel per dag eten, maar kunnen wel vrij lang zonder drinken.

VOORTPLANTING

Het wijfje kan 6 tot 10 worpen per jaar doen, met een draagtijd van drie weken. Een worp kan 5 tot 6 jongen bevatten. Na twee maanden zijn de jongen geslachtsrijp. De huismuis leeft ongeveer één jaar, maar kan in de tussentijd voor heel wat nakomelingen zorgen wat al gauw tot een grote muizenplaag leidt.

Schade en risico's

 • De huismuis kan ziektekiemen verspreiden door ons voedsel te bevuilen met uitwerpselen en urine
 • Knaagschade: de muis knaagt aan allerlei materialen om zijn tanden te scherpen. Daarnaast verzamelt hij zachte materialen zoals isolatie of papier en karton om zijn nest mee te bouwen
 • Zijn uitwerpselen vervuilen onze omgeving: dikke, spitsvormige uitwerpselen tot 0,8 cm lang en tot 0,3 cm dik

Kenmerken

 • Een volwassen huismuis heeft een lichtbruine tot donkergrijze kleur, met een lichtgekleurde buik 
 • De muis wordt 7 à 10 cm groot en kan tot 30 gram wegen 
 • De huismuis is slank gebouwd en kan makkelijk in spleten en kieren kruipen. Hij heeft een spitse kop met grote oren en een dunne staart die ongeveer even lang is als het lichaam 
 • De huismuis wordt ook wel eens verward met de bosmuis, maar de huismuis heeft kleinere ogen en oren. Ook zijn de achterpoten kleiner

Zwarte rat

Spitsmuizen leven in groene (ruige) omgevingen rondom gebouwen en huizen. Als het buiten kouder wordt, verhuizen ze naar binnen voor een warm nest en voedsel. Ze zijn geen typische knaagdieren, maar juist insecteneters.

0
Worpen
per jaar
0
Jongen
per worp
0
CM
formaat
0
Jaren
levensduur
NEST

De spitsmuis is een vlugge, beweeglijke muis die goed kan zwemmen. Het is een nachtdier en gaat ’s nachts op zoek naar voedsel en nestmateriaal. Binnen bouwt hij z’n nest op beschutte plaatsen, soms in isolatiemateriaal. Buiten nestelt hij zich in beplantingen en composthopen of graaft hij onderaardse holen

VOESEL

De spitsmuis is een insecteneter. Om te kunnen overleven, moeten er voldoende insecten in het gebouw aanwezig zijn. Hij heeft een grote voedingsbehoefte: namelijk zijn eigen lichaamsgewicht per dag. Zijn grote eetlust werkt in ons voordeel, hij helpt ons gelijk af van vervelende insecten (spinnen, wormen, slakken, larven).

VOORTPLANTING

De huisspitsmuis heeft een 2 à 3-tal worpen per jaar van vijf tot zeven jongen. De moeder neemt de jongen al erg vroeg, na 1 week, mee op sleeptouw. Ze lopen dan in een soort ganzenmars achter elkaar aan. De spitsmuis leeft twee à drie jaar.

Schade en risico's

 • Geurhinder: de spitsmuizen hebben een erg onwelriekende muskusgeur.
 • Ze vervuilen onze omgeving en het voedsel met hun urine en uitwerpselen.
 • Spitsmuizen zijn dragers van bepaalde ziekten zoals Leptospirose die ze op de mens kunnen overdragen. Dit gebeurt door contact met besmette spullen.

Kenmerken

 • Spitsmuizen zijn erg levendig en brengen een zacht piepend, fluitend of tjilpend geluid voort
 • De volwassen spitsmuis is 6 à 9 cm lang, heeft een smalle spitse schedel en tanden die gemaakt zijn voor het eten van insecten. Zijn neus en snorharen zorgen hij ervoor dat hij overal de weg vindt
 • De spitsmuis heeft een indringende geur en daarmee onderscheidt hij zich van andere muizen
 • Hij heeft een sterk glanzende vacht en bij de mannetjes is de muskusklier zichtbaar
 • De spitsmuis heeft een bruine of grijsbruine kleur, de buik heeft een lichtere kleur. Zijn staart vormt 2/3de van zijn lichaamslengte en bevat lange, afzonderlijke haren