(104 reviews)
4.7/5

PRIVACY & COOKIE BELEID

Bio Control Group B.V.

Bedrijfsgegevens

Bio Control Group B.V.,
Sluisjesdijk 37  – 3087 AD Rotterdam,
KVK-nummer: 77799631
BTW nummer: NL861150016B01

Contact

Telefoon: 085 00 10 250
info@biocontrolgroup.nl

Privacyverklaring Bio Control Group Services

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Bio Control-Pest Service Group Nederland B.V. (hierna: Bio Control Group) aan. Bio Control Group hecht grote waarde aan uw privacy, en raadt u daarom aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bio Control Group is statutair gevestigd te Sluisjesdijk 37 (3087 AD) staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 77799631 en is verwerkersverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Bio Control Group is per e-mail te bereiken via info@biocontrolgroup.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Bio Control Group omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Bio Control Group aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Bio Control Group valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bio Control Group behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 09-01-2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

De grondslag aan het verwerken van uw persoonsgegevens is de rechtsgrond dat het verwerken noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden gebruikt om op de juiste locatie de werkzaamheden te kunnen uitvoeren en om op de juiste manier te factureren. Bij de offerte wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, NAW-gegevens, email, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, rekeningnummer en KvK-nummer. Via de offerte wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om gemakkelijk met u in contact te kunnen komen, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. Bio Control Group vraagt altijd toestemming voor het verzenden van nieuwsbrieven en u kunt zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief. Dit doet u door op de daartoe bestemde link onderaan de nieuwsbrief te klikken. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 1 jaar na het eindigen van de overeenkomst opgeslagen. Persoonsgegevens welke op administratieve stukken zijn genoteerd worden met inachtneming van de fiscale bewaarplicht voor een periode van 7 jaar na het eindigen van de overeenkomst bewaard.

 

Cookie policy

Bio Control Group maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Bio Control Group bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Bio Control Group om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Bio Control Group. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Bio Control Group is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Bio Control Group raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Bio Control Group zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de boekhouding van Bio Control Group verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Bio Control Group.

Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als Bio Control Group op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Bio Control Group heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Tevens maakt Bio Control Group gebruik van een beveiligde server en een anti-virus programma.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt hiervoor contact opnemen met Bio Control Group door te mailen naar info@biocontrolgroup.nl of telefonisch via 085 0010250.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@biocontrolgroup.nl

Indien u een klacht wil indienen over Bio Control Group met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

De grootste voordelen

voor u

BCG SMART

De Smart oplossingen zijn 24/7 actief met monitoren en beschermen tegen plaagdieren in uw bedrijf

WERKWIJZE

Wering is een essentieel onderdeel voor het weg krijgen of houden van plaagdieren

LOGBOEK

Rapportage van de plaagdierbeheersing zijn voor u altijd inzichtelijk via het innovatieve kantenportal

WERKWIJZE

Wering is een essentieel onderdeel voor het weg krijgen of houden van plaagdieren

BCG SMART

De Smart oplossingen zijn 24/7 actief met monitoren en beschermen tegen plaagdieren in uw bedrijf

LOGBOEK

Rapportage van de plaagdierbeheersing zijn voor u altijd inzichtelijk via het innovatieve kantenportaal